KK 27/2012 vp

Kirjallinen kysymys: Lasten ja nuorten kanssa toimivien henkilöiden taustojen selvittäminen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Kopra, Jukka /kok

Muita allekirjoittajia

1

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

02.03.2012

Vastaaja

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

16.03.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 25/2012 vp