Valtiopaivaasia KK 281/2011

KK 281/2011 vp

Kirjallinen kysymys: Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen

Kysymys jätetty

Pvm

09.11.2011

Kansanedustaja

Kokko, Osmo /ps

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

11.11.2011

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vastaus annettu

Pvm

29.11.2011

Vastaaja

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

16.12.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 88/2011 vp

​​​​