KK 285/2005 vp

Kirjallinen kysymys: Samaa sukupuolta olevien parien oikeus yhteiseen sukunimeen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Meriläinen, Rosa /vihr

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

20.05.2005

Vastaaja

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

03.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2005 vp