Valtiopaivaasia KK 285/2005

KK 285/2005 vp

Kirjallinen kysymys: Samaa sukupuolta olevien parien oikeus yhteiseen sukunimeen

Kysymys jätetty

Pvm

05.04.2005

Kansanedustaja

Meriläinen, Rosa /vihr

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

07.04.2005

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

20.05.2005

Vastaaja

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

03.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2005 vp