KK 29/2012 vp

Kirjallinen kysymys: Lasten kanssa työskentelevän henkilön rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttaminen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Eloranta, Eeva-Johanna /sd

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

02.03.2012

Vastaaja

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

16.03.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 25/2012 vp