Valtiopaivaasia KK 296/2014

KK 296/2014 vp

Kirjallinen kysymys: Ulkomailla toimivien suomalaisten koulujen toimintaedellytyksien turvaaminen

Kysymys jätetty

Pvm

11.04.2014

Kansanedustaja

Kauma, Pia /kok

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

14.04.2014

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Vastaus annettu

Pvm

07.05.2014

Vastaaja

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

16.05.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 53/2014 vp

Asiasanat