KK 301/2013 vp

Kirjallinen kysymys: Myynnistä poistuneiden elintarvikkeiden hyötykäyttö

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Modig, Silvia /vas

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Vastaus annettu

Pvm

26.04.2013

Vastaaja

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

17.05.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 54/2013 vp