Valtiopaivaasia KK 330/2009

KK 330/2009 vp

Kirjallinen kysymys: Valosaasteen vähentäminen

Kysymys jätetty

Pvm

17.04.2009

Kansanedustaja

Hautala, Heidi /vihr

Muita allekirjoittajia

4

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

20.04.2009

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Vastaus annettu

Pvm

18.05.2009

Vastaaja

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

29.05.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 59/2009 vp