Valtiopaivaasia KK 330/2012

KK 330/2012 vp

Kirjallinen kysymys: Järjestyshäiriöiden torjunta urheilutapahtumissa ja yksityistä turvallisuusalaa koskevan lainsäädännön uudistaminen

Kysymys jätetty

Pvm

25.04.2012

Kansanedustaja

Mäntymaa, Markku /kok

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

26.04.2012

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Vastaus annettu

Pvm

11.05.2012

Vastaaja

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

29.05.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 57/2012 vp

​​​​