KK 357/2002 vp

Kirjallinen kysymys: Parisuhteensa rekisteröineiden tasavertainen kohtelu

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Ojansuu, Kirsi /vihr

Muita allekirjoittajia

5

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

08.05.2002

Vastaaja

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

17.05.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 61/2002 vp