Valtiopaivaasia KK 357/2002

KK 357/2002 vp

Kirjallinen kysymys: Parisuhteensa rekisteröineiden tasavertainen kohtelu

Kysymys jätetty

Pvm

18.04.2002

Kansanedustaja

Ojansuu, Kirsi /vihr

Muita allekirjoittajia

5

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

23.04.2002

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

08.05.2002

Vastaaja

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

17.05.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 61/2002 vp