Valtiopaivaasia KK 36/2005

KK 36/2005 vp

Kirjallinen kysymys: Ennakkoäänestys Kainuun maakuntavaaleissa

Kysymys jätetty

Pvm

09.02.2005

Kansanedustaja

Kallis, Bjarne /kd

Muita allekirjoittajia

1

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

11.02.2005

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Vastaus annettu

Pvm

02.03.2005

Vastaaja

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

01.04.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 32/2005 vp

​​​​