KK 374/2012 vp

Kirjallinen kysymys: Länsimetron jatkaminen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Kauma, Pia /kok

Muita allekirjoittajia

7

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Vastaus annettu

Pvm

24.05.2012

Vastaaja

Liikenneministeri Merja Kyllönen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

01.06.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2012 vp

Asiasanat