Valtiopaivaasia KK 381/2012

KK 381/2012 vp

Kirjallinen kysymys: YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointi

Kysymys jätetty

Pvm

09.05.2012

Kansanedustaja

Karimäki, Johanna /vihr

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

11.05.2012

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Vastaus annettu

Pvm

29.05.2012

Vastaaja

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

07.06.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2012 vp

​​​​