Valtiopaivaasia KK 398/2010

KK 398/2010 vp

Kirjallinen kysymys: Leskeneläkkeen vähentämisen perusteet

Kysymys jätetty

Pvm

11.05.2010

Kansanedustaja

Vilkuna, Pekka /kesk

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

12.05.2010

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vastaus annettu

Pvm

01.06.2010

Vastaaja

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

15.06.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2010 vp

​​​​