Valtiopaivaasia KK 42/2002

KK 42/2002 vp

Kirjallinen kysymys: Parisuhteen laillistaminen ja sukunimen muutos

Kysymys jätetty

Pvm

07.02.2002

Kansanedustaja

Koskinen, Marjaana /sd

Muita allekirjoittajia

14

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

11.02.2002

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

01.03.2002

Vastaaja

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

15.03.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 27/2002 vp