KK 435/2006 vp

Kirjallinen kysymys: Viharikokset

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Tynkkynen, Oras /vihr

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Vastaus annettu

Pvm

06.06.2006

Vastaaja

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

05.09.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 77/2006 vp