KK 458/2013 vp

Kirjallinen kysymys: Poliisin työhön liittyvä pakollinen aseharjoittelu

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Soukola, Ismo /ps

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Vastaus annettu

Pvm

10.06.2013

Vastaaja

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

04.09.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2013 vp

Asiasanat