KK 460/1994 vp

Kirjallinen kysymys: Samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteen rekisteröimisestä

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Rehn, O /Kesk

Muita allekirjoittajia

2

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

07.07.1994

Vastaaja

Oikeusministeri Jäätteenmäki

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

06.09.1994