KK 463/2002 vp

Kirjallinen kysymys: Puolueiden lahjominen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Aittoniemi, Sulo /alk

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

11.06.2002

Vastaaja

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

03.09.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 86/2002 vp