Valtiopaivaasia KK 476/2014

KK 476/2014 vp

Kirjallinen kysymys: Lapsen ja etävanhemman oikeuksien turvaaminen

Kysymys jätetty

Pvm

12.06.2014

Kansanedustaja

Eerola, Juho /ps

Muita allekirjoittajia

1

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

13.06.2014

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

01.07.2014

Vastaaja

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

02.09.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 73/2014 vp

​​​​