Valtiopaivaasia KK 486/2002

KK 486/2002 vp

Kirjallinen kysymys: Saamelaisten kiintiöity kansanedustajapaikka

Kysymys jätetty

Pvm

17.05.2002

Kansanedustaja

Kiljunen, Kimmo /sd

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

22.05.2002

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

11.06.2002

Vastaaja

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

03.09.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 86/2002 vp