Valtiopaivaasia KK 490/2005

KK 490/2005 vp

Kirjallinen kysymys: Vakuutusvalvontaviraston toimenpiteet vakuutusyhtiöiden saamiseksi soveltamaan laillisia vakuutusehtoja

Kysymys jätetty

Pvm

04.05.2005

Kansanedustaja

Biaudet, Eva /r

Huomautus

Jätetty ruotsinkielisenä

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

30.05.2005

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vastaus annettu

Pvm

16.06.2005

Vastaaja

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

06.09.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 82/2005 vp