KK 53/2011 vp

Kirjallinen kysymys: Yksityisteiden rahoitus

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Komi, Katri /kesk

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Vastaus annettu

Pvm

07.09.2011

Vastaaja

Liikenneministeri Merja Kyllönen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

16.09.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 35/2011 vp