Valtiopaivaasia KK 543/2014

KK 543/2014 vp

Kirjallinen kysymys: Äänioikeusrekisterin merkintöjen julkisuus

Kysymys jätetty

Pvm

25.06.2014

Kansanedustaja

Rossi, Markku /kesk

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

26.06.2014

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

10.07.2014

Vastaaja

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

02.09.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 73/2014 vp

​​​​