Valtiopaivaasia KK 555/2002

KK 555/2002 vp

Kirjallinen kysymys: Maksuttomasta henkilötodistuksesta tiedottaminen ennen vaaleja

Kysymys jätetty

Pvm

05.06.2002

Kansanedustaja

Koskinen, Marjaana /sd

Muita allekirjoittajia

30

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

07.06.2002

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

27.06.2002

Vastaaja

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

03.09.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 86/2002 vp

​​​​