Valtiopaivaasia KK 559/2009

KK 559/2009 vp

Kirjallinen kysymys: EU-vaalien äänestysaktiivisuuden lisääminen

Kysymys jätetty

Pvm

16.06.2009

Kansanedustaja

Laukkanen, Markku /kesk

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

17.06.2009

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

02.07.2009

Vastaaja

Oikeusministeri Tuija Brax

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

08.09.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 72/2009 vp

​​​​