Valtiopaivaasia KK 560/2013

KK 560/2013 vp

Kirjallinen kysymys: Ikääntyneiden kaltoinkohtelun torjuminen

Kysymys jätetty

Pvm

14.06.2013

Kansanedustaja

Juvonen, Arja /ps

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

18.06.2013

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vastaus annettu

Pvm

18.07.2013

Vastaaja

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

04.09.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2013 vp