KK 570/2013 vp

Kirjallinen kysymys: TV Finlandin satelliittijakelun lopettaminen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Suutari, Eero /kok

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Vastaus annettu

Pvm

27.06.2013

Vastaaja

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

04.09.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2013 vp