KK 574/2014 vp

Kirjallinen kysymys: Mönkijöiden turvallisuuden parantaminen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Peltonen, Tuula /sd

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Vastaus annettu

Pvm

05.08.2014

Vastaaja

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

02.09.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 73/2014 vp