KK 599/2013 vp

Kirjallinen kysymys: Turvapaikanhakijalasten säilöönoton kieltäminen ja vaihtoehtojen kehittäminen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Haapanen, Satu /vihr

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Vastaus annettu

Pvm

15.07.2013

Vastaaja

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

04.09.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2013 vp