KK 601/2014 vp

Kirjallinen kysymys: Peruskoulun kieltenopetuksen aikaistaminen ja monipuolistaminen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Kauma, Pia /kok

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Vastaus annettu

Pvm

16.09.2014

Vastaaja

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

03.10.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 92/2014 vp