KK 604/2012 vp

Kirjallinen kysymys: Ampumarataverkoston turvaaminen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Autto, Heikki /kok

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Vastaus annettu

Pvm

30.08.2012

Vastaaja

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

14.09.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 80/2012 vp