KK 608/2014 vp

Kirjallinen kysymys: Muuttoajoneuvojen verotuksen soveltaminen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Suutari, Eero /kok

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Vastaus annettu

Pvm

23.09.2014

Vastaaja

Valtiovarainministeri Antti Rinne

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

10.10.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 96/2014 vp