KK 627/2010 vp

Kirjallinen kysymys: Yksityistielain ristiriitaisuus perustuslain kanssa

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Korhonen, Timo V. /kesk

Muita allekirjoittajia

2

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Vastaus annettu

Pvm

14.07.2010

Vastaaja

Liikenneministeri Anu Vehviläinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

07.09.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 78/2010 vp