KK 65/2014 vp

Kirjallinen kysymys: Saattohoidon kehittäminen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Rauhala, Leena /kd

Muita allekirjoittajia

16

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vastaus annettu

Pvm

05.03.2014

Vastaaja

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

01.04.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 33/2014 vp