KK 653/2014 vp

Kirjallinen kysymys: Tieliikenteen turvallisuustason parantaminen monipuolistamalla ja koventamalla sanktioita

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Tossavainen, Reijo /ps

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Vastaus annettu

Pvm

03.10.2014

Vastaaja

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

10.10.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 96/2014 vp