KK 667/2012 vp

Kirjallinen kysymys: Magnitskin kuolemaan sekaantuneiden virkamiesten viisumikielto ja varojen jäädyttäminen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Kauma, Pia /kok

Muita allekirjoittajia

15

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Vastaus annettu

Pvm

01.10.2012

Vastaaja

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

05.10.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 92/2012 vp