KK 667/2014 vp

Kirjallinen kysymys: Autoveron ja ajoneuvoveron epäoikeudenmukaisuus pienituloisten kannalta

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Kymäläinen, Suna /sd

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Vastaus annettu

Pvm

06.10.2014

Vastaaja

Valtiovarainministeri Antti Rinne

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

17.10.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 100/2014 vp