Valtiopaivaasia KK 678/1992

KK 678/1992 vp

Kirjallinen kysymys: Erilaisissa parisuhteissa elävien ihmisten oikeudellisen aseman järjestämisestä

Kysymys jätetty

Pvm

09.12.1992

Kansanedustaja

Pykäläinen /Vihr

Muita allekirjoittajia

5

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

14.12.1992

Vastaus annettu

Pvm

30.12.1992

Vastaaja

Oikeusministeri Pokka

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

19.01.1993

​​​​