KK 706/1998 vp

Kirjallinen kysymys: Samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteesta

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Tahvanainen, Säde /sd

Muita allekirjoittajia

3

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

16.06.1998

Vastaaja

Oikeusministeri Järventaus

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

01.09.1998