Valtiopaivaasia KK 743/2014

KK 743/2014 vp

Kirjallinen kysymys: Nettiäänestyksen käyttöönoton selvittäminen

Kysymys jätetty

Pvm

02.10.2014

Kansanedustaja

Louhelainen, Anne /ps

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

03.10.2014

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vastaus annettu

Pvm

17.10.2014

Vastaaja

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

24.10.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 105/2014 vp