Valtiopaivaasia KK 744/2013

KK 744/2013 vp

Kirjallinen kysymys: Potilasvahinkolautakunnan asioiden käsittelyajat

Kysymys jätetty

Pvm

04.09.2013

Kansanedustaja

Pekonen, Aino-Kaisa /vas

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

06.09.2013

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vastaus annettu

Pvm

27.09.2013

Vastaaja

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

04.10.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 94/2013 vp

​​​​