Valtiopaivaasia KK 759/2013

KK 759/2013 vp

Kirjallinen kysymys: Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus muuttuvassa ympäristössä

Kysymys jätetty

Pvm

10.09.2013

Kansanedustaja

Rauhala, Leena /kd

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

11.09.2013

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vastaus annettu

Pvm

03.10.2013

Vastaaja

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

11.10.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 98/2013 vp

​​​​