Valtiopaivaasia KK 764/2014

KK 764/2014 vp

Kirjallinen kysymys: Ruotsinkielinen kotoutumiskoulutus

Kysymys jätetty

Pvm

09.10.2014

Kansanedustaja

Gestrin, Christina /r

Muita allekirjoittajia

7

Huomautus

Jätetty ruotsinkielisenä

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

14.10.2014

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Vastaus annettu

Pvm

29.10.2014

Vastaaja

Työministeri Lauri Ihalainen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

07.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2014 vp

​​​​