Valtiopaivaasia KK 773/2014

KK 773/2014 vp

Kirjallinen kysymys: Potilasvahinkolain muuttaminen laitevikojen johdosta maksettavista korvauksista tekonivelpotilaille

Kysymys jätetty

Pvm

10.10.2014

Kansanedustaja

Maijala, Eeva-Maria /kesk

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

13.10.2014

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vastaus annettu

Pvm

29.10.2014

Vastaaja

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

07.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2014 vp

​​​​