KK 792/2005 vp

Kirjallinen kysymys: Eutanasian ulottaminen lapsiin

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Räsänen, Päivi /kd

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Vastaus annettu

Pvm

24.10.2005

Vastaaja

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

02.12.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2005 vp