KK 80/2005 vp

Kirjallinen kysymys: Dignitas-yhdistyksen eutanasiatoiminnan yhteydet Suomeen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Räsänen, Päivi /kd

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

08.03.2005

Vastaaja

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

08.04.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 36/2005 vp