Valtiopaivaasia KK 800/2006

KK 800/2006 vp

Kirjallinen kysymys: Lapset ja rekisteröity parisuhde -toimikuntamietinnössä esitetyt muutostarpeet perhevapaisiin ja perhe-etuuksiin

Kysymys jätetty

Pvm

12.10.2006

Kansanedustaja

Siimes, Suvi-Anne /vas

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

16.10.2006

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vastaus annettu

Pvm

03.11.2006

Vastaaja

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

24.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 121/2006 vp