KK 812/2014 vp

Kirjallinen kysymys: Rakennerahastohankehakemusten yhdenvertaisen kohtelun edistäminen yksityisen ja julkisen toimijan välillä

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Suutari, Eero /kok

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Vastaus annettu

Pvm

10.11.2014

Vastaaja

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

14.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 113/2014 vp