Valtiopaivaasia KK 820/2013

KK 820/2013 vp

Kirjallinen kysymys: Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva

Kysymys jätetty

Pvm

20.09.2013

Kansanedustaja

Louhelainen, Anne /ps

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

23.09.2013

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Vastaus annettu

Pvm

09.10.2013

Vastaaja

Työministeri Lauri Ihalainen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

08.11.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 110/2013 vp

​​​​