Valtiopaivaasia KK 823/2002

KK 823/2002 vp

Kirjallinen kysymys: Samaa sukupuolta olevien henkilöiden liittojen siunaaminen

Kysymys jätetty

Pvm

03.10.2002

Kansanedustaja

Aittoniemi, Sulo /alk

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

08.10.2002

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

22.10.2002

Vastaaja

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

05.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 154/2002 vp